Certyfikaty

cecha

Dzięki osobistemu zaangażowaniu, intuicji dostosowanej do potrzeb przyszłego rynku i konsekwentnemu utrzymywaniu wysokiego standardu jakości, apra stale zdobywa zaufanie wymagających klientów.

Know-how” jest zastrzeżone dla wiedzy użytkownika: apra-norm kładzie duży nacisk na wysokiej jakości innowacyjne produkty, które stanowią podstawę ciągłego rozwoju firmy apra-group.

Zarządzanie jakością

Istotny jest dobrze funkcjonujący system zarządzania jakością i środowiskiem. System ten jest weryfikowany certyfikatem przyznawanym przedsiębiorstwu, które musi udowodnić w drodze audytu, że wszystkie wymagania określone w normach DIN zostały spełnione.

Jednym z tych wymogów jest na przykład jasne, przejrzyste i kompletne udokumentowanie wszystkich procesów produkcyjnych. Grupa apra otrzymała zarówno certyfikat systemu zarządzania jakością, jak i zarządzania środowiskowego dla wszystkich swoich placówek.

Energy Audit DIN EN 16247-1

Energieversorgung Mittelrhein potwierdził przeprowadzenie audytu energetycznego zgodnie z normą DIN EN 16247-1 w apra-norm Elektromechanik GmbH w Mehren.

Zertifikat_Energieaudit_EN_16247-1_04_2016

DIN EN ISO 9001  –  DIN EN ISO 14001

DIN EN ISO 9001 to norma opisująca wybór i wprowadzenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. DIN ISO 14001 jest normą środowiskową. Jest on przyznawany firmie, która utrzymuje i spełnia wszystkie aspekty środowiskowe.

Zertifikat ISO 9001 apra-gerätebau + Annex(de)

Zertifikat ISO 9001 apra-gerätebau + Annex(en/fr)

Zertifikat ISO 14001 apra-gerätebau + Annex(de)

Zertifikat ISO 14001 apra-gerätebau + Annex(en/fr)

AEOC-certyfikat

Status “Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)” nadawany jest na wniosek właściwego urzędu celnego przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie handlu zagranicznego w Unii Europejskiej.
Zasadniczo uznanie AEO ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw (producent, eksporter, spedytor, agent celny, przewoźnik towarowy, importer).

Warianty AEO
Status “Upoważnionego Uczestnika Gospodarczego (AEO)” przyznawany jest w trzech wariantach:
AEOC – Uproszczenie prawa celnego: Wnioskodawca wykazuje się wiedzą i starannością w przestrzeganiu przepisów celnych.
AEOS – Bezpieczeństwo: Firma kontroluje przestrzeganie czynników bezpieczeństwa istotnych dla praktyki celnej w zakresie procedur logistycznych i administracyjnych.
AEOC i AEOS – Uproszczenie i bezpieczeństwo (tak zwane zezwolenie mieszane)

Zalety AEO:
Status upoważnionego przedsiębiorcy może mieć następujące zalety:
– Przyspieszone procedury udzielania pozwoleń na stosowanie uproszczeń taryfowych (np. upoważniony eksporter, upoważniony eksporter, upoważniony odbiorca) w odniesieniu do AEOC i AEOF
– Mniej częste kontrole towarów lub dokumentów w związku z korzystniejszą oceną ryzyka
– Co do zasady AEO jest z wyprzedzeniem informowany o planowanych środkach kontroli.
– priorytetowe traktowanie przesyłek wybranych do badania
– Swobodny wybór miejsca, w którym przeprowadzane jest badanie

[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] AEO_Zertifikat